جوجه‌ تیغی بهرام افشاری به اروپا رسید

 

داستان این نمایش در مورد جوانی است که به عشق بازیگر شدن از شهرستان به تهران می آید و در این مسیر برایش اتفاقاتی رخ می دهد.

10.06.2018 - Hamburg

"جوجه تیغی " را به خاطر "جوجه  تیغی " ببینید

info: 01797875828  /  www.gishe.de

#بهرام_افشاری #بهتاش #جوجه_تیغی #تئاتر #اروپا  #هنرمند #هنرمندان #بازیگر #سینما #سریال #استقبال #گل #ایران #وطن #پایتخت #پایتخت۵ #حمایت #بهرام #بهرام

 

#بچه_شهرستان #شهرستان #پیک_موتوری #افتخار

 

Gerne versuchen wir (je nach Verfügbarkeit) dem bestmöglichen Platz für Sie zu verschicken.

inkl. 1 Euro Online-Gebühr

Djuje Tighi - 10.06.2018 Hamburg

جوجه‌ تیغی بهرام افشاری به اروپا رسید

 

داستان این نمایش در مورد جوانی است که به عشق بازیگر شدن از شهرستان به تهران می آید و در این مسیر برایش اتفاقاتی رخ می دهد.

10.06.2018 - Hamburg

26,00 €

  • leider ausverkauft / Sold out